BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie opisowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 rok

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2008 roku wynosiła 167 121,84 zł
W ramach dotacji z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 145 630,00 zł
Przychody własne zrealizowane w 2008 roku wynosiły 21 491,84 zł
Przychody własne uzyskano z :
• z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1 800,00
• z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 3 904,32
• wsparcie festynu Dni Jedwabnego - 8 550,00
• odsetki bankowe - 17,40
• refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - 7 220,12

Wydatki:

Wydatki poniesione przez Ośrodek Kultury za 2008 roku stanowiły kwotę 157 967,06 zł

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
• wynagrodzenia osobowe pracowników brutto - 86 218,53
• składki na ubezpieczenia społeczne - 14 613,16
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 626,44
• delegacje służbowe - 1 030,36
• zakup materiałów biurowych, środków czystości,
opału - 22 023,00
• zakup usług komunalnych, wody, energii,
usług grzewczych, pocztowych, telekomunikacyjnych - 29 613,57
• ubezpieczenie majątkowe - 842,00

Jedwabne, dnia 02.02.2009 rokuData powstania: środa, 11 lut 2009 09:20
Data opublikowania: środa, 11 lut 2009 09:23
Data edycji: piątek, 13 lut 2009 10:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1331 razy
Ilość edycji: 1