BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2009 r. o godz. 15:00 w sali kinowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8 rozpoczną się obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego
w Jedwabnem i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski i uwagi.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 09:01
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 09:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lut 2009 10:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1894 razy