BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009

z dnia: 20 stycznia 2009 roku
w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jedwabne
Na podstawie art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Jedwabnem nr III/27/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ustalającej czynsz dzierżawy, zarządzam, co następuje:


§ 1

Oddaje się w dzierżawę działkę rolną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 413, o powierzchni 0,5954 ha, położoną w obrębie miasta Jedwabne na okres 1 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lut 2009 13:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1221 razy