BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

(Dz. U. Nr 112 z 8 października 2001 r., poz. 1198)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

....

Art. 6.
1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

....

4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

...
Data powstania: sobota, 6 mar 2004 11:52
Data opublikowania: sobota, 6 mar 2004 11:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 16109 razy