BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

środa, 2 maj 2012 09:50
NR 10/321/0135/12 z dnia 27.04.2012r. KONTROLA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY, WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, ETAPU EX-POST PRZEDMIOT CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ I URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STACJI, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY JEDWABNE

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

piątek, 30 mar 2012 14:15
NR 10/413-313, 322, 323/0104/12 z dnia 23.03.2012 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEDMIOT CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Osrodku Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna, Parku w ul. Stary Rynek oraz miejscowości Burzyn, ul. Nowy Rynek"