BIP Gminy Jedwabne

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

piątek, 3 paź 2014 10:40
NR 10/321/0284/14 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEDMIOT KONTROLI ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE"
Czytaj całość

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

czwartek, 17 lip 2014 12:29
dot. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie stanu Cywilnego w Jedwabnem. Kontroli podlegał okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
Czytaj całość

PROTOKÓŁ KONTROLI

czwartek, 5 cze 2014 12:51
przeprowadzonej w dniu 05.06.2014 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego tras, przystanków oraz poboczy na terenie Miasta i Gminy Jedwabne - sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
Czytaj całość