BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA POKONTROLNA

poniedziałek, 21 cze 2010 14:16
dot. realizacji projektu "Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-Lecia, Ogrodowej, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie miasta Jedwabne"

PROTOKÓŁ KONTROLI

czwartek, 10 cze 2010 10:04
Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego przystanków, tras i poboczy dróg na terenie Gminy Jedwabne

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 89/10

środa, 2 cze 2010 13:04
CEL KONTROLI - GOSPODARKA ODPADAMI

PROTOKÓŁ KONTROLI

środa, 2 cze 2010 12:58
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM

PROTOKÓŁ KONTROLI

wtorek, 26 sty 2010 12:05
Płatnika: Urząd Miejski, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 15 do 22.01.2010 r.