BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI

czwartek, 3 gru 2009 15:02
Przedmiot kontroli: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych i opóżnianie zbiorników bezodpływowych, prowadzenie schronisk dla zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ochronę przed bezdomnymi zwierzętami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli.

PROTOKÓŁ

wtorek, 3 lis 2009 10:58
z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 19.10.2009r. w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych w okresie od początku ubiegłego roku do dnia kontroli

PROTOKÓŁ KONTROLI

poniedziałek, 3 sie 2009 12:12
W dniu 22 lipca 2009r. przeprowadzono oględziny w sprawie OCENY STANU ZACHOWANIA I ZABEZPIECZENIA BUDYNKU DWORU W JEDWABNEM kontrolę przeprowadził Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży

PROTOKÓŁ KONTROLI

piątek, 22 maj 2009 14:59
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem. Kontrolą objęto gospodarowanie i nadzór w latach 2004-2008 nad zabytkowym dworem, usytuowanym w Jedwabnem przy ul. Pięknej 8. kontrolę przeprowadził dr Dariusz Sawicki, inspektor kontroli państwowej z NIK Delegatury w Białymstoku

PROTOKÓŁ KONTROLI

czwartek, 9 kwi 2009 11:35
przeprowadzonej w dniu 07.04.2009r. zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarny tras przystanków i poboczy tras należących do gminy Jedwabne organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

czwartek, 9 kwi 2009 11:33
dot. kontroli tras i przystanków w gminie Jedwabne