BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 kwietnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 kwietnia 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja zgonu

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

środa, 06 kwietnia 2016

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja urodzin

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 07 kwietnia 2016

Wiadomości

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 kwietnia 2016

Wiadomości

Odpowiedź na wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 kwietnia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu /.../ oraz Komisji Oświaty /.../

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu /.../ oraz Komisji Oświaty /.../ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 kwietnia 2016

Wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 kwietnia 2016

Wiadomości

Wykaz w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie wsi Konopki Chude

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie wsi Konopki Chude - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 kwietnia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na najem lokalu użytkowego – z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu pisemnym na najem lokalu użytkowego – z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

niedziela, 24 kwietnia 2016

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: , - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Oświaty, Kultury i Sportu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 - [Wszystkie zmiany]

Dokończenie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Dokończenie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 kwietnia 2016

Wiadomości

Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 28 kwietnia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na najem lokalu użytkowego – z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu pisemnym na najem lokalu użytkowego – z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 kwietnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przejdź do pozostałych zmian