BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016

z dnia: 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Uchylam zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Jedwabnego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem wraz z późniejszymi zmianami.

 

§ 2

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 kwi 2016 11:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1123 razy