BIP Gminy Jedwabne

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 11 lut 2010 10:04
Spis formularzy E - karty informacyjne dla: - raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - analiz porealizacyjnych, - przeglądów ekologicznych, - raportów o bezpieczeństwie, - dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, - dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
Czytaj całość