BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

poniedziałek, 1 paź 2007 14:37
Spis formularzy E - karty informacyjne dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 23 sie 2007 09:38
Spis formularzy B – postanowienie i decyzje

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 23 sie 2007 09:37
Spis formularzy A - karty informacyjne dla: - wniosków o wydanie decyzji, - wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, - wniosków o ustalenie programu dostosowawczego