BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

piątek, 7 lip 2006 07:44
Spis formularzy A - karty informacyjne dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 19 sty 2006 09:57
Spis formularzy B:
- postanowienia,
- decyzje

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

piątek, 7 lip 2006 07:42
Spis formularzy E - karty informacyjne dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów