BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 lipca 2016

Wiadomości

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM

Edycja wiadomości NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 lipca 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 z dnia 01.07.2016 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 45/2016 z dnia 01.07.2016 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze Sekretarza Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 lipca 2016

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków

Edycja wiadomości Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków

Edycja wiadomości Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków

Edycja wiadomości Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium

Edycja wiadomości Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium - [Wszystkie zmiany]

Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Edycja wiadomości Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/

Edycja wiadomości Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/ - [Wszystkie zmiany]

Podział nieruchomości

Edycja wiadomości Podział nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Rozgraniczenie nieruchomości

Edycja wiadomości Rozgraniczenie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Podział nieruchomości

Edycja wiadomości Podział nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium

Edycja wiadomości Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium - [Wszystkie zmiany]

Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Edycja wiadomości Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

środa, 13 lipca 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

AKTUALNE OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY

Edycja wiadomości AKTUALNE OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 lipca 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (obowiązuje od 1 października 2008 r)

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (obowiązuje od 1 października 2008 r) - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Edycja wiadomości Rejestracja Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Edycja wiadomości Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów

Edycja wiadomości Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów - [Wszystkie zmiany]

piątek, 15 lipca 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2015-2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 lipca 2016

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Chrostowo stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Chrostowo stanowiąca własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Chrostowo stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Chrostowo stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROTOKÓŁ NR XI/15 z dnia 14 – 28 grudnia 2015 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XI/15 z dnia 14 – 28 grudnia 2015 r. w sprawie: z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 lipca 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 lipca 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian