BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3

pok nr 3, tel. (86) 217-23-29

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów,

2. informacja pisemna Starostwa Powiatowego w Łomży potwierdzająca posiadanie gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) lub inne dokumenty - akt notarialny, postanowienie sądowe, akt własności ziemi,

3. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego pok. nr 10 o zameldowaniu swoim oraz swiadków, którzy będą składać zeznanie.

4. dwóch świadków w celu złożenia zeznań potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym - do wglądu dowód osobisty i odcinek emerytury lub renty oraz numer ubezpieczenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Na podstawie w/w art. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów odbiera się osobiście w pok. nr 3.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. 90.54.310), 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Opracował

Edyta Krystowczyk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Edyta Krystowczyk

Data sporządzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:42

Data zatwierdzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:43
Data dodania: czwartek, 26 cze 2003 17:42
Data upublicznienia: czwartek, 26 cze 2003 17:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2110 razy
Ilość edycji: 2