BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/22/15

z dnia: 21 lutego 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 . Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne stanowi realizację Planu Rozwoju Biblioteki Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2015-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2015 09:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 449 razy