BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

4/04

Lp

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania  lokalizacyjne

1

Numer wpisu

4/04

2

Zakres przedmiotowy decyzji

Zezwolenie na wycinkę drzew

3

Znak sprawy

BIOŚ.7635-4/04

4

Data wydania

23.04.2004

5

Nazwa organu, który wydał decyzję

Burmistrz Jedwabnego

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja  dotyczy

Firmuga Piotr

Ul. Reymonta 5/54

18-400 ŁOMŻA

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji

 

8

Miejsce przechowywania/nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego/

Urząd Miejski w Jedwabnem

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska /pokój nr 5, tel. 2 172 328/

 

9

Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonaniu w nich zmian

Decyzja jest ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

-

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja

-

12

Uwagi

-

 

Data powstania: czwartek, 9 wrz 2004 08:07
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2004 08:08
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2008 13:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1993 razy