BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Jedwabne 20.08.2009r.

BIOŚ.7331-14/09

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej NN
z oświetleniem drogowym w pasie drogowym ulicy Żwirki i Wigury, na działce Nr ew. 1250
i na działce Nr ew. 1260/18 w obrębie miasta Jedwabne, gm. Jedwabne, woj. Podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 20 sie 2009 09:35
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2009 09:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1850 razy