BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia parku przy zabytkowym dworku ziemną linią kablową, zlokalizowaną na działkach Nr ew, 1284 i 1249, w Jedwabnem, woj. podlaskie.
Jedwabne 29.07.2010r.

BIOŚ.7331-29/10


Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia parku przy zabytkowym dworku ziemną linią kablową, zlokalizowaną na działkach Nr ew, 1284 i 1249, w Jedwabnem, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Data powstania: czwartek, 29 lip 2010 10:33
Data opublikowania: czwartek, 29 lip 2010 10:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 sie 2010 07:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 917 razy