BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 28 lipca 2010 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 28 lipca 2010 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.7331-21/09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu (etap IV) w gminie Jedwabne, obejmującego działki w obrębie miasta i wsi:

1. Jedwabne; Nr ew. 805/1, 460/1, 459/1, 806, 594dr, 546/2, 638, 561, 579dr, 568, 608dr, 609, 610/1, 604, 1134/2, 135/2, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1123, 1122dr, 1117, 149, 174, 173 i 148dr,
2. Kaimy; Nr ew. 42/2, 166dr, 42/1, 25, 41/3, 41/2, 41/1, 40, 39/1, 39/2, 19/1, 19/4, 18/4, 18/5, 17/2, 17/1, 16, 15/2, 15/1, 25, 13/1, 73dr, 23/1, 74dr, 80dr, 11/5, 5, 7/3, 8/2, 9/2, 10/1, 14, 11/2, 11/1 i 3/3,
3. Korytki; Nr ew. 339dr, 329dr, 297, 323, 321, 320, 319, 317dr, 316, 312 i 315/1,
4. Janczewo; Nr ew. 29/2dr, 52/1, 52/6, 82, 30/1, 12/1, 3/14, 11/2, 3/13, 81/9, 6/2, 7/3, 9/9, 9/8, 83/4, 12/5, 13/6, 14/4, 56, 16/22, 17/18, 18/5, 19/16, 20/3 i 16/24,
5. Bronaki Pietrasze; Nr ew. 52/1dr, 21/2dr, 94dr, 10, 22dr, 8, 7/1, 79dr, 75, 78, 82, 83, 85, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 103dr, 102, 95, 93 i 53dr,
6. Grabnik; Nr ew. 37dr, 36dr, 9/1, 7/2, 34dr, 17, 19, 40dr i 20,
7. Bronaki-Olki; Nr ew. 80, 116/1dr, 42, 124dr, 14/2, 116/2dr, 10/4, 22, 8/2 i 28/2,
8. Janczewko; Nr ew. 53/2dr, 33/3, 39/2, 59w, 52dr, 35/5, 42/3, 42/2, 41/2, 40/5, 55dr, 53/1dr, 39/1, 12/3, 26/2, 35/1, 35/2, 45/2, 35/3, 44/1 i 44/2,
9. Kotowo Plac; Nr ew. 81, 80dr, 61, 58/3, 60/1, 60/2 i 59,
10. Kotówek; Nr ew. 28/1dr, 28/2dr, 83, 100, 2w, 105dr, 104dr, 86, 130dr, 112, 120, 125, 126, 183dr, 144, 154dr i 179,
11. Stare Kotowo; Nr ew. 23dr, 6/1, 5/1, 1, 7, 26, 28, 33 i 35,
12. Orlikowo; Nr ew. 262/3dr i 195/1.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30. Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 28 lip 2010 12:18
Data opublikowania: środa, 28 lip 2010 12:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sie 2010 08:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1032 razy