BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 11 czerwca 2010 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 10 czerwca 2010 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.7331-20/09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu (etap III) w gminie Jedwabne, obejmującego działki
w obrębie wsi:
1. Grądy Wielkie; Nr ew. 119dr i 111dr,
2. Kamianki; Nr ew. 94dr, 124, 125, 127, 128, 129, 38, 130, 131, 141, 143, 68, 145, 146, 147, 150, 177, 163dr, 164, 44, 45, 46, 51, 53, 75dr, 76, 166dr, 171, 172, 173, 174, 175, 178dr i 179dr,
3. Makowskie; Nr ew. 114, 188dr, 187dr, 70, 73, 76, 79, 84, 85/3, 189dr, 122, 199w, 96/4, 137/2, 138, 141, 195dr, 193dr, 164, 162, 161, 159, 157, 156/1, 88, 90, 92, 94, 96/1, 196dr, 152, 153, 154, 176dr i 194dr,
4. Koniecki; Nr ew. 10, 11/3dr, 11/4, 84dr, 12, 13/1, 14/3, 29w, 88/4, 34dr, 36, 37, 35/2, 43, 44, 45, 46, 86/1dr, 105, 102,101, 100, 99, 93, 16/5, 18/1, 197w, 19, 20, 21/3, 22 i 23,
5. Bartki; Nr ew. 177, 178, 176dr, 159/5, 153dr, 133dr, 149, 165, 168, 97dr, 90dr, 89, 88, 142 i 134,
6. Kuczewskie; Nr ew. 16w, 13, 12, 7, 182dr, 8 i 10dr,
7. Kucze Małe; Nr ew. 169/2dr, 90, 103/1, 101, 99, 98, 135, 122, 130, 129, 128, 125, 163dr, 166dr, 44, 45, 46, 92, 93, 87, 97 i 172/1,
8. Kucze Wielkie, Nr ew. 245dr, 231, 70dr i 72,
9. Burzyn; Nr ew. 248dr, 173/1, 173/2, 173/3, 172/3, 172/4, 172/2, 171/1, 171/2, 170/1, 170/2, 169/1, 119, 249dr, 118/1, 117, 116/1, 246dr, 240/1dr, 51/2, 114, 258dr, 109/3, 260dr, 221/1, 61, 64, 79/1dr, 79/2dr, 111, 109/1, 258dr, 105/2, 100, 78, 59/6, 65, 86/2, 73/1, 253dr, 81, 83, 85/2, 254dr, 27, 13/2, 75, 76, 247/1dr i 247/2dr,
10. Szostaki; Nr ew. 26/2, 26/1, 23/2, 202dr, 205dr, 22/4, 10/1, 14/1, 12/2, 11/1, 9/1, 200/2dr, 199dr, 172, 1/2, 18/3, 200/1dr, 194dr, 32/4, 89/4, 89/3, 196dr i 88,
11. Mocarze; Nr ew. 318dr, 35, 323dr, 28/3, 28/2, 161/2, 342dr, 155/2, 153/2, 311w, 341dr, 151/1, 150, 350dr, 147/2, 173/2, 169, 167/1, 166/1, 165/1, 164, 310w, 332dr, 145/2, 316dr, 336dr, 98/1, 100/7, 334dr, 112/1, 333/2dr, 333/1, 104, 103, 313dr, 184/6, 184/5, 181, 177, 175/1, 174/14 i 174/5.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30. Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: piątek, 11 cze 2010 10:16
Data opublikowania: piątek, 11 cze 2010 10:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 cze 2010 09:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1038 razy