BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego Pana Krzysztofa Ryszarda Moenke w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu (Etap III)
Jedwabne 01.03.2010r.

BIOŚ.7331-20/09/10

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego Pana Krzysztofa Ryszarda Moenke w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu (Etap III) obejmującego działki w obrębie wsi: Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, Grądy Wielkie w gm. Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Burmistrz Jedwabnego
Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 12:55
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 12:57
Data edycji: wtorek, 2 mar 2010 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 mar 2010 14:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1023 razy
Ilość edycji: 1