BIP Gminy Jedwabne

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zmianie nazwy planowanego przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 27 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 94 DJP) w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej o powierzchni 100 m2 ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 15 m3 na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 4 lut 2020 13:45
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2020 13:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 36 razy