BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

BURMISTRZA JEDWABNEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 sty 2020 09:46
Data opublikowania: wtorek, 28 sty 2020 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 399 razy