BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 28/2017

BURMISTRZA JEDWABNEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 maj 2017 15:15
Data opublikowania: środa, 31 maj 2017 15:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 770 razy