BIP Gminy Jedwabne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 30 DJP w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” .

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2020 10:19
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2020 10:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 76 razy