BIP Gminy Jedwabne

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY JEDWABNE

Burmistrz  Jedwabnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne”

 

W związku z naborem wniosków na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2018/2019 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z odbiorem , transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych  i gospodarczych z terenu Gminy Jedwabne.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim  w Jedwabnem, na formularzu , który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem (pok. nr 6) lub ze strony internetowej BIP Jedwabne – zakładka „Informacje  o środowisku i jego ochronie”.

Wnioski niekompletne lub  złożone po upływie w/w  terminu nie będą uwzględniane do realizacji w bieżącym roku, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Jedwabne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem tel.  86 2 166 513 lub osobiście – pokój nr 6.

 

Jedwabne, dnia 04 kwietnia 2018 roku

                                                                                  Burmistrz Jedwabnego

                                                                                              Michał Chajewski

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 4 kwi 2018 15:22
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2018 12:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 200 razy