BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199)

 zawiadamiam

 że w dniu 23 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.3.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowierozdzielczej sieci wodociągowej, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

Kotowo-Plac 64, 63, 58/1,

Kotówek 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 105, 2, 104, 130, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 183, 154, 181, 180/2, 180/1, 179,

Stare Kotowo 39/1, 23.

 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 12:07
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 12:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 wrz 2016 11:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 529 razy