BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 20.05.2016 r.

BIOŚ.6733.2.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2016r. na wniosek Gminy Jedwabne, reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego – Michała Chajewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

Janczewo 58, 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2, 

Kaimy 3/3, 11/2, 11/13, 11/12, 14/1, 73/1, 74/1, 74/2, 80, 3/7, 84, 73/2, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 72, 42/2, 166, 149, 160,

Korytki 292, 339, 329, 275, 317,

Jedwabne 1117, 1122, 1123, 806, 1130, 1134, 459/1, 461, 460/1, 805/1.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dnilicząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Data powstania: piątek, 20 maj 2016 11:07
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2016 11:10
Data edycji: piątek, 20 maj 2016 11:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 cze 2016 12:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 622 razy
Ilość edycji: 1