BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 09.12.2015r.

BIOŚ.6733.8.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2015r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu, którego działa Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr 928/OB./2014 z dnia 17.11.2014r.) Pan Adam Kulenko, ul. Księcia Janusza I lok.111, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4kV, jednej kontenerowej i trzech słupowych stacji transformatorowych 15,0/0,4kV oraz dwóch złączy kablowych SN-15kV, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

-  Witynie 49, 50/2, 51, 50/1, 186, 48/1, 47/5, 47/4, 52/2, 53/2, 54/2, 55/3, 55/4, 56, 187/1, 187/2, 58, 57/1, 55/6, 55/5, 54/1, 53/1, 52/1, 44/3, 184, 44/1, 181, 13, 185, 175, 112/2, 196/2, 196/1, 112/1, 196/3, 108, 197, 196/4, 195,

-  Siestrzanki 128, 127, 123, 38, 120, 144, 131/1, 93/1, 131/2, 137,

-  Mocarze 314, 316, 311, 317, 116/2, 343, 117/2, 118/2.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dnilicząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                  Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                     Michał Chajewski                

Data powstania: środa, 9 gru 2015 13:15
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 13:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2016 08:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 607 razy