BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A DO M I E N I E

BIOŚ. 7624-4/06 Jedwabne, dnia 23 maja 2006 roku
Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

Budowie sieci wodociągowej i budowie przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach : Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie, obejmujących działki , których wykaz wraz z numerami ewidencyjnymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym informuje się , że w terminie 3 dni od daty od dnia podania zawiadomienia do publicznej wiadomości strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( Urząd Miejski w Jedwabnem, pokój nr 5 w godz. 7.30 do 15.30). Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Data powstania: wtorek, 23 maj 2006 08:02
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2006 08:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sie 2006 09:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1643 razy