BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO

na odbudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1139 w Jedwabnem przy ulicy Przytulskiej na działkach o nr ewidencyjnych 532/11, 532/22 i 1447 położonych w obrębie miasta Jedwabne.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Burmistrz Jedwabnego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1139 w Jedwabnem przy ulicy Przytulskiej na działkach o nr ewidencyjnych 532/11, 532/22 i 1447 położonych w obrębie miasta Jedwabne.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek Pana Adama Maciejewskiego przedstawiciela Biura Projektów „Projekt System” sp. z o.o. ul. Bydgoska 27 86-061 BRZOZA.
Przed wydaniem decyzji jest przeprowadzane postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach , której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informację o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych w dokumentach prowadzonych przez Burmistrza Jedwabnego (Urząd Miejski w Jedwabnem - Referat Budownictwa Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej , Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 5 , tel . /0-86/ 2 172 328).
Informuje się o możliwości :
1) zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2) składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia .

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem - Referat Budownictwa Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej , Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 5 , tel . /0-86/ 2 172 328, w terminie 31 maja 2006 roku.


Jedwabne, dnia 11 maja 2006 roku
Data powstania: czwartek, 11 maj 2006 08:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2006 08:02
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2006 10:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1619 razy