BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 23 maja 2006 roku dotyczące środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62 poz. 627 z późn. zm) ; podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

Budowie sieci wodociągowej i budowie przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach : Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie, obejmujących działki , których wykaz wraz z numerami ewidencyjnymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z cytowaną ustawą, każdy ma prawo składania uwag i wniosków do przedłożonych do wglądu dokumentów dotyczących planowanej inwestycji w terminie 21 dni .
W związku z powyższym , uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 pokój nr 5 w godzinach od 7.30-15.30 do dnia 12 czerwca 2006 roku.
Data powstania: wtorek, 23 maj 2006 08:00
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2006 08:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sie 2006 09:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1565 razy