BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A DO M I E N I E

Jedwabne, dnia 21kwietnia 2006 roku

Jedwabne, dnia 21kwietnia 2006 roku

 

BIOŚ. 7624-1/06

 

 

Z A W I A DO M I E N I E

 

Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje o zakończeniu postępowania  wszczętego na wniosek Pana Dariusza Janusza Rogowskiego z dnia 14 grudnia  2005 roku (data wpływu 02.01.2006r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku – obory o obsadzie 74,1 DJP(60 DJP w systemie bezściółkowym i 14,1 DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, gnojowicę oraz płytę gnojową na działkach o nr ewidencyjnych 9, 10 , 11 położonych w miejscowości Konopki Chude 10, planowanego przez Pana Dariusza Janusza Rogowskiego zam. Konopki Chude 10 gm. Jedwabne.

 

W związku z powyższym informuje się , że w terminie 3 dni od daty od dnia podania zawiadomienia do publicznej wiadomości strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ( Urząd Miejski w Jedwabnem, pokój  nr 5 w godz. 7.30 do 15.30). Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 11 maj 2006 08:41
Data opublikowania: czwartek, 11 maj 2006 08:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 13:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2059 razy