BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE OBORY

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE OBORY do obsady docelowej 62,4DJP (29DJP w systemie ściółkowym płytkim, 26DJP w systemie bezściółkowym oraz 7,4DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę , gnojowicę (kanały podrusztowe) oraz płytę gnojową zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 142 położonej w miejscowości Kąty.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Burmistrz Jedwabnego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory do obsady docelowej 62,4DJP (29DJP w systemie ściółkowym płytkim, 26DJP w systemie bezściółkowym oraz 7,4DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę , gnojowicę (kanały podrusztowe) oraz płytę gnojową zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 142 położonej w miejscowości Kąty.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek Pana Jana Czarneckiego zam. Kąty 21 18-423 PRZYTUŁY.
Przed wydaniem decyzji jest przeprowadzane postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach , której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informację o wniosku , raporcie o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniu organu prowadzącego postępowanie dotyczące obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych w dokumentach prowadzonych przez Burmistrza Jedwabnego (Urząd Miejski w Jedwabnem - Referat Budownictwa Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej , Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 5 , tel . /0-86/ 2 172 328).
Informuje się o możliwości :
1) zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2) składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia .

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem - Referat Budownictwa Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej , Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 5 , tel . /0-86/ 2 172 328, w terminie 29 maja 2006 roku.


Jedwabne, dnia 08 maja 2006 roku
Data powstania: czwartek, 11 maj 2006 08:38
Data opublikowania: czwartek, 11 maj 2006 08:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 13:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2311 razy