BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 04 maja 2006 roku dotyczące środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62 poz. 627 z późn. zm) ; podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:
- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicach: Przytulska, Skłodowska, Polna, Wjazd, Stary Rynek oraz przyłączy w ulicy Wesołej
- kanalizacji deszczowej w ulicach : Przytulska , Łomżyńska, Wesoła , Piękna , Plac 250-lecia;
- odcinków wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Wesołej (spięcie wodociągu w ul. Łomżyńskiej ze Spółdzielczą) oraz w ulicy Wjazd na działkach o nr ew.: 510, 530/3; 530/6; 530/5; 533; 502; 393; 401; 403; 406/2; 501; 713; 715; 532/22;716; 717;718; 725; 726; 731; 735; 739; 499; 1448; 495; 494; 492; 1449; 1450; 491; 490; 488; 487; 485; 481; 480; 479; 740; 743; 742; 741; 744; 747; 746; 745; 765; 782; 770; 769; 771; 477; 476; 475; 462/1; 473; 472; 772; 773; 774/1; 777; 778; 805; 471; 470/1; 468/1; 467; 464; 1458; 1456/31; 205; 1208; 1240/18; 1241; 1284; 1249; 1284; 1286; 1287; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1489; 1490/1; 532/18; 543/1; 543/6; 532/39; 1145/2; 728/2; 732/3; 733; 737; 328; 1471 położonych w obrębie miasta Jedwabne.
Zgodnie z cytowaną ustawą, każdy ma prawo składania uwag i wniosków do przedłożonych do wglądu dokumentów dotyczących planowanej inwestycji w terminie 21 dni .
W związku z powyższym , uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 pokój nr 5 w godzinach od 7.30-15.30 do dnia 24 maja 2006 roku.

Data powstania: czwartek, 11 maj 2006 08:37
Data opublikowania: czwartek, 11 maj 2006 08:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 13:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1827 razy