BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ JEDWABNEGO OGŁASZA

że wymieniona poniżej działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań

Działka numer ewidencyjny 48 o powierzchni 0.46 ha położona w obrębie wsi Witynie

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW 27457w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży. Położona na obrzeżach wsi Witynie, przy drodze powiatowej posiadającą nawierzchnie brukową. Działka posiada kształt prostokąta, przylegającego do drogi, nie ogrodzona i nie zagospodarowana, częściowo zakrzewiona.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej działki ogłoszony na dzień 19.09.2005 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej działki ogłoszony na dzień 07.11.2005 r. zakończył się także wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)

Do ceny zakupu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw, towarów i usług, naliczony od kwoty wynegocjowanej.

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w sali nr: 15 w dniu 22.12.2005 r.


Wyklucza się możliwość zapłaty w ratach. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wyłonienia nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać w pokoju: 5 Urząd Miejski Jedwabne lub pod nr telefonu 217 23 28
Data powstania: piątek, 25 lis 2005 08:52
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2005 08:53
Data przejścia do archiwum: sobota, 31 gru 2005 16:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1684 razy