BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jedwabne, dnia 12.12.2012 r.
BIOŚ.6733.6.2012Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoDziałając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się
o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez Elektryczną Pracownię Projektowo-Inwestycyjną „GRID” Maciej Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, na działkach Nr ew. 13, 16, 15/2, 15/4, 72, 73/1 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kaimy, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 10:24
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 10:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 876 razy