BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jedwabne, dnia 22.11.2012 r.
BIOŚ.6733.5.2012Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się
o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV o długości 165 m na działkach Nr ew. 564, 565, 566, 567, 568, 569, 602 i 603 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zanklewo, gm. Wizna, woj. podlaskie;
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV o długości 675 m na działkach Nr ew. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85/5 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie;
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV o długości 500 m na działkach Nr ew. 108, 109/1, 109/2 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Koniecki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie;
- budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV o długości 1875 m na działkach Nr ew. 123, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130, 189, 191, 192 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Makowskie, gmina Jedwabne, woj. podlaskie oraz na działkach Nr ew. 63, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kamianki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 10:19
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 10:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1211 razy