BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta Jedwabnego ogłasza.

Działając na podstawie art. 35, ust. l ustawy zdnia21 sierpnia 1997rokuo gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnym ul. Żwirki i Wigury 3, został wywieszony na okres 21 dni od 10.10.2005 r. wykaz nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 413 przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie miasta Jedwabne, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5, tel. (086) 2172-328.
Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2005 09:49
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2005 09:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2005 11:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1765 razy