BIP Gminy Jedwabne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2013
Załącznik
do uchwały nr XVII/83/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2012 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 paź 2012 10:42
Data opublikowania: środa, 10 paź 2012 10:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1160 razy