BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Nr BIOŚ.6733.2.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Jedwabnego podaje do publicznej wiadomości informację, że:
1) W dniu 11.06.2012r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
„ Przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV o długości 3290m na dz. 122,189,192,129,130,135,136,143,199,142,144,145,193 obręb Makowskie gm. Jedwabne oraz na dz.
10,11/4,84,14/3,13/1,29,92,93,95,109/1,108,107,109/2,110,103,104,105,111,86/2,78,79,80,81,82,83,76,85/5,85/4 obręb Koniecki gm. Jedwabne
Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie 20-340 ul. Grabarska 21a w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 reprezentowana przez Kierownika Jan Iwaniuk (Departament Eksploatacji i Rozwoju Wydział Inwestycji)
Z treścią przedmiotowej decyzji, zainteresowani mogą się zapoznać w terminie 14 dni tj. od dnia 12.06.2012r. do dnia 25.06.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pok nr 5 w godzinach urzędowania. Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznej pod nr. ( 086) 2172328.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 14 cze 2012 15:05
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2012 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 930 razy