BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49 / 2008

z dnia: 29 grudnia 2008 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XVII / 88 / 07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Jedwabne na 2008 rok, Burmistrz postanawia :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 r. polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu :

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych kwotę - 12 100 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr1
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych kwotę - 12 100 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: - 12 664 397 zł;

a)dochody bieżące - 12 594 397 zł;
b)dochody majątkowe - 70 000 zł;

2.Wydatki budżetowe ogółem: - 12 167 O89 zł;

a) wydatki bieżące - 11 612 500 zł;
b) wydatki majątkowe - 554 589 zł.


§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 gru 2008 15:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1216 razy