BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/2008

z dnia: 12 listopada 2008 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XVII / 88 / 07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Jedwabne na 2008 rok, Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 295 653 zł
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych kwotę - 4 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 327 853 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 36 200 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: - 14 235 460 zł;

a)dochody bieżące - 12 577 419 zł
b)dochody majątkowe - 1 658 041 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: - 14 221 221 zł;

a) wydatki bieżące - 11 703 411 zł
b) wydatki majątkowe - 2 517 810 zł

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.


§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 lis 2008 10:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1200 razy