BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/2003

z dnia: 16 maja 2003 roku
w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w gminnych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie & 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych / Dz. U. Nr 112, poz. 1319, zm. Dz. U. Nr 69, poz. 636 z 2003 roku / zarządzam, co następuje:

&1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne zmiany do instrukcji kancelaryjnej stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych, wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych / Dz. U. Nr 69, poz. 636 z 2003 roku /.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od l czerwca 2003 roku.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1267 razy