BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 37/2008

z dnia: 3 października 2008 roku
w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jedwabne
Na podstawie art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 161, poz. 2603 / oraz Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem nr III/27/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ustalającej czynsz dzierżawy, zarządzam, co następuje:


§ 1

Oddaje się w dzierżawę działkę rolną oznaczoną w ewidencji gruntów nr 647, o powierzchni 2691 m2, położoną w obrębie miasta Jedwabne na okres do 3 lat.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 paź 2008 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1267 razy