BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/2003

z dnia: 16 maja 2003 roku
w sprawie: powołania obwodowych Komisji do spraw referendum
Na podstawie art. 13 ust. l i 2 pkt. l i 2 lit a. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, póz. 507) postanawiam:

§1
Powołać obwodowe Komisje do spraw referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia
zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej o składach osobowych jak w załącznikach Nr l, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§2
Zarządzenie wraz z załącznikami zawierającymi składy osobowe obwodowych Komisji do spraw referendum należy przesłać do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1223 razy