BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2003

z dnia: 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnem
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, zm. nr 106, poz. 496 , Dz. U z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943 , z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162 , poz. 1126, Dz. U. z 2000 r. Nr. 12, poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.!268,Nr 122, poz.1320, Dz. U. z 2001 r. Nr 111 , poz. 1194,Nrl44 poz.1615, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683 / zarządzam co następuje:
&1
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w składzie:

1.Chajewski Michał - przedstawiciel Gminy Jedwabne - Przewodniczący komisji
2.Goszczycki Józef - przedstawiciel Gminy Jedwabne- Członek komisji,
3.Waluś Waldemar - przedstawiciel Gminy Jedwabne - Członek Komisji
4.Citko Grażyna -przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Członek komisji,
5. Pacewicz Zofia- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Członek komisji,
6.Tomaszewska Alicja-przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Członek komisji
7.Godlewska Barbara-przedstawiciel Rodziców - Członek komisji,
8.Olszewska Bożena-przedstawiciel Rodziców - Członek komisji,

9. Kossakowska Alicja przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Członek komisji
10. Górski Andrzej- przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Członek komisji
11. Żebrowski Janusz - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ -" Solidarność
12. Kołos Aleutyna - przedstawiciel ZNP - Członek komisji.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1163 razy