BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/2003

z dnia: 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konopkach Chudych
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, zm. nr 106, poz. 496 , Dz. U z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943 , z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162 , poz. 1126, Dz. U. z 2000 r. Nr. 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nrl04, poz. 1104, Nr 120, poz.!268,Nr 122, poz.1320, Dz. U. z 2001 r. Nr 111 , poz. 1194, Nrl44 poz.1615, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683 / zarządzam co następuje:

&1
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konopkach Chudych w składzie:
1. Chajewski Michał - przedstawiciel Gminy Jedwabne - Przewodniczący komisji,
2. Goszczycki Józef - przedstawiciel Gminy Jedwabne - Członek komisji,
3. Waluś Waldemar - przedstawiciel Gminy Jedwabne - Członek Komisji
4. Citko Grażyna - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Członek
komisji,
5. Pacewicz Zofia - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Członek
komisji,
6. Tomaszewska Alicja - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Członek
komisji
7. Górska Anna - przedstawiciel Rodziców - Członek komisji,
8. Chmielewski Franciszek - przedstawiciel Rodziców - Członek komisji,
9. Kurkowska Zenona - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Członek komisji,
10. Kurzątkowska Danuta - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - Członek komisji,
11. Żebrowski Janusz - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ -
" Solidarność "
12. Kołos Aleutyna - przedstawiciel ZNP - Członek komisji.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1228 razy