BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16 / 2008

z dnia: 3 czerwca 2008 roku
w sprawie: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 22 650 zł.
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 22 650 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: - 13 706 401 zł;

a) dochody bieżące - 11 749 470 zł
b) dochody majątkowe - 1 956 931 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: - 13 922 804 zł;

a) wydatki bieżące - 10 904 561 zł.
b) wydatki majątkowe - 2 895 243 zł.

§ 2

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 cze 2008 14:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1308 razy